VELKOMMEN TIL GUDBRANDSDALSLØPET 2014

Løpet er åpent for veterane og retro kjøretøy, der en deler inn deltagerne i 3 klasser ; A) Eldre enn 1950 modeller - B) Yngre enn 1950 modeller - men eldre enn1983 modeller og C) Retrobiler mellom 1984 og 1994. Løpet kjøres i det alt vesentlige på asfalterte fylkes- og kommunale veger. En vil i størst mulig grad unngå E-6, selv om ferietrafikken nok er over når løpet avvikles.

Reiseruta er pga.vegutbedringer (Ny E6 og flom/ras) ikke klarlagt 100 % enda, men vil  bli lagt slik at en kommer innom tettstedene Ringebu - Sør-Fron - Vinstra og Kvam. Her vil det også bli laget praktiske og teoretiske oppgaver som skal løses. Handelsstand og NAF avd. Nord-Gudbrandsdal sammen med kommuner og regionråd samt frivillige lag og foreninger stiller opp og gjør dette til et komplett arrangement. God mat og drikke i et naturskjønt kulturlandsdkap langs kjøreruta er med å sette prikken over i'en.