KJØRERUTE - KART OG INFORMASJON

Kjøreruta er lagt opp for å få en flott turopplevelse i flott natur. Ved maksfart 60 km vil selve kjøreturen ta i omtrent 2 timer + tid til oppgaveløsing. Vi ber om at det holdes avstand mellom kjøretøyene. Velg ditt eget tempo. Dette for å bli fleksible i trafikken - og for å unngå kø ved oppgavepostene. Du trenger ikke følge startnummerrekkefølgen. Startnummeret er kun til identifisering av kjøretøyet.

Ruta i 2016 er en del endret fra 2015 ( se kartet) men vil fortsatt bli i vakkert kulturlandskap i Midt-Gudbrandsdal i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Rinegbu. Pågående E6 utbygging må vi nødvendigvis ta hensyn til også i år.

Nå i 2016 registreres deltagerne i sekretariatet inne på  Peer Gynt kjøpesenter på Vinstra. Skiltet avkjøring fra E6 nord i sentrum til F.255 og Skåbu,. Etter registrering , utlevering av materiell og betaling av startkontingent kr.400 ( egen bankterminal) ,vil deltagerne bli henvist til merket parkering ved Vinstrahallen vis a vis kjøpesenteret. Sekretariatet åpner kl. 08.30 og stenger kl.10.30 og første bil starter  kl.11.00. Ved start blir det  "Show"/speakertjeneste og presentasjon av kjøretøy og sjårfør. 

Herfra går ruta ny og uåpnet  E6 sørover, gjennom Ruste og til Harpefoss. Fotografering og oppgagaveløsning på nystrekka. før turen går på dalens vestide til Hundorp. Kryssing av Gudbrandsdalslågen, og E6 til Ringebu sentrum. Deretter Ringebu stavkirke og over Kjønås til Rv27 og ned til Frya. Oppgaveløsning og servering av kaffe og biteti ved Fryatun Kro.(oppg.3)

Fra Frya nordover E-6  til Harpefoss og Vinstra.Sør for Kvam svinger vi av E6 og kjører gardvegen nordover til Kvam sentrum og oppgaveløsning ved Kvamshallen. Herfra ut på E6 sørover til Vinstra fram til Sødorptunet og oppgave 5. Herfra videre Nedregt, over Laugen til Lomoen og målgang med speaksertjeneste ved Peer Gynt kjøpesenter.  Matservering ved innkomst. Underholdning. Premieutdeling så fort resultatene foreligger.

OBS : Kjøreruten 2016 KAN bli endret pga.bl.a. arbeidet med ny E6 i området.