Ringebu - Sør-Fron og Nord-Fron

Sør-Fron sett fra E6 nordover fra Oden
Sør-Fron kirke (1787)
Tagestad Besøksseter 2646 GÅLÅ
Gålå med Gålåvannet, Feforkampen og Rondane
Fra Gardvegen nordover mot Kvam
Fra Sødorp i Nord-Fron mot Ruste og Skurdalsgrend/Sør-Fron
Fra kulturlandskapet i Sør-Fron med Sør-Fron krk. i midten
Ringebu sentrum - Vålbrua- har høstet mye ros og ære de siste årene for sitt flotte sentrum
I juni arrangeres Ringebu-dagene i sentrum. Mye liv og røre i den anledning
Garden der Peder Olsen levde og som danna rollefiguren Peer Gynt i Ibsens diktning
Her ved Sødorp Kapell er det reist en minnestein over Peer Gynt
Stille og rolig før turistsesongen starter. Vinstra st. hvor kongefamilien hver påske ankommer på tur til Sikkilsdalen
Stedet hvor Olav den Hellige ifølge Snorre kristnet Gudbrands-dølene. Flere gravhauger minner om historisk tid.