Medhjelpere - medarrangører - sponsorer.

NY HOVEDSPONSOR FOR 3 ÅR ;

Gudbrandsdal Motorvognklubb har inngått avtale med senterforeningen ved         Peer Gynt kjøpesenter som hovedsponsor for Gudbrandsdalsløpet 2016-2017 og 2018.  Vi benytter anledningen til å takke senterleder Ingunn Skurdal og de øvrige næringsdrivende/forretningene her for avtalen. Håper vi i fellesskap skal utvikle Gudbrandsdalsløpet til å bli et attraktivt løp å delta i.

Vi håper også at fler og fler finner å ville delta på Gudbrandsdalsutstillingen også. Denne arrangeres påfølgende søndag på samme sted.

KLUBBENS EGNE MEDLEMMER

GMK har mange av sine medlemmer på oppdrag før - under og etter løpet. Dette er tvingende nødvendig for å få arrangementet i havn. Klubben har etter hvert fått en
god og rutinert arrangørstab som står på for klubben sin : GMK ! ! Liker

Peer Gynt Kjøpesenter --
Sparebank1Gudbrandsdal --
Ringebu Markedsforening --
Vinstra Markedsforening
Fåvang Vel- og næringsforen
Fron Diesel As--
Hundorp Musikklag
Ringebu Musikkforening

GMK har innledet et godt og nært samarbeide med lokalavdelingen av NAF. De tar ansvar for en av de praktiske oppgavene, servering og benytter anledningen til å reklamere for seg selv.
Regionrådet er et samarbeidsorgan for de tre kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron, samt Oppland fylkeskommune. Rådet består av 2 politikere fra hver kommune og 2 fra fylkeskommunen.
Regionrådet skal fokusere på utviklingstiltak i regionen.
Besøksadresse ;
Nedregate 54,2640 Vinstra
E-post :jan.sandbakken@nord-fron.kommune.no
Telefon ;90945001