Påmelding og betaling ved frammøte

Påmelding og betaling skjer i sekretariatet inne på Peer Gynt kjøpesenter ;    Fredag mellom kl. 18.30 og kl.20.00, eller løpsdagen lørdag mellom kl. 08.30 og 10.30.

Betaling - kr.400,- med egen bankterminal/ Vipps-konto  eller kontanter (Mini-bank i kjøpesenteret)