Kjørerute 2018

Kart fra 2017, Ajourføres snarest.

Kjøreruta er lagt opp for å få en flott turopplevelse i flott natur i hjertet av Gudbrandsdalen.. Ved maksfart 60 km vil selve kjøreturen ta i underkant av 2 timer + tid til oppgaveløsing. Vi ber om at det holdes god avstand mellom kjøretøyene. Velg ditt eget tempo. Dette for å bli fleksible i trafikken - og for å unngå kø ved oppgavepostene. Du trenger ikke følge startnummerrekkefølgen. Startnummeret er kun til identifisering av kjøretøyet ved start og ved fotografering undervegs.

Ruta i 2018 er en del endret men går fortsatt i vakkert kulturlandskap i Midt-Gudbrandsdal i kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu. Vi benytter bl.a. Gudbrandsdalsvegen / Fv 312 - eller "gamle E6. Vi passerer  bom på Fv 312 ( gamle E6) mellom  Harpefoss og Vinstra

Detagerne registreres  i sekretariatet inne på  Peer Gynt kjøpesenter på Vinstra. Skiltet avkjøring fra ny E6 til sentrum og til og sekretariatet ved Peer Gynt kjøpesenter.
Etter registrering , utlevering av materiell og betaling av startkontingent kr.400 ( egen bankterminal og Vipps-konto)) ,vil deltagerne bli henvist til merket reservert parkering ved Vinstrahallen vis a vis kjøpesenteret. Sekretariatet holder åpent mellom kl.18.30 og 20.00 fredag, og åpner lørdag kl. 08.30 og stenger kl.10.30. Første bil starter  kl.11.00. Ved start blir det  "Show"/speakertjeneste og presentasjon av kjøretøy og sjårfør. 

Herfra går ruta  via Baksidevegen Fv.256 til Harpefoss. Så over til Gudbrandsdalsvegen. (oppgave 1) Deretter sørover på østtsida av dalen til  Hundorp og Frya for oppgaveløsning  og servering. Fortsetter så E6 sørover til Ringebu sentrum.(oppgave 3) Deretter sørover til Fåvang sentrum med endereis. Stopp for oppgave 4. E6 Tilbake til Ringebu sentrum , Frya og til Hundorp hvor vi svinger av til vestsida. Fv. 256 nordover til Harpefoss. Krysser dalen og inn på Fv.312 - Gudbrandsdalsvegen nordover til Vinstra ( Bompenger ) Oppgaveløsning  i Vinstra sentrum før vi krysser Gudbrandsdalslågen over til Peer Gyntsenteret og målgang.  

Egne oppgaver for barn under 12 år.

Matservering ved innkomst.  Underholdning. Premieutdeling så fort resultatene foreligger. Musikk fra senen

HUSK Å LEVERE ALLE LØPSDOKUMENTENE - OG MOTTA DELTAGERPLAKETTEN OG DELTAGERMEDALJE TIL BARNA.

OBS : Kjøreruten KAN bli endret - følg skilting.